Hydrokrackning av lignin till flytande bränslen
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lennart Vamling (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Skogsindustriell kemiteknik

Samarbetspartners

Metso power AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Valmet AB

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24