Hydrokrackning av lignin till flytande bränslen
Forskningsprojekt, 2012 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lennart Vamling (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Metso power AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Valmet

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15