Modellering av de kemiska reaktionernas och värmefrigörelsens påverkan på turbulens och den turbulenta transporten
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att förfina den utvecklade metoden från projektets första etapp och modellera förblandad och skiktad turbulent förbränning i en direktinsprutad bensinmotor genom flerdimensionella simuleringar. Det övergripande målet är att resultaten ska kunna förbättra den prediktiva förmågan hos de modeller som används idag av fordons- och gasturbinindustrin, speciellt vad gäller beräkning av emissioner.

Deltagare

Ingemar Denbratt (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Förbränning och framdrivningssystem

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2012-003456
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-05