Nordisk E-plattform
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Pamela Nowell (kontakt)

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: 612-175-14
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-05-05