BeWhere – aktörsinriktad analys av biodrivmedelsproduktion i Sverige
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Syftet med projektet är att visa och förankra betydelsen och användbarheten av en tidigare framtagen modell (BeWhere Sweden) för optimal lokalisering av biodrivmedelsproduktion hos relevanta aktörer och avnämare, genom modellkörningar och resultatanalys i samarbete med branschrepresentanter.

Deltagare

Karin Pettersson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Bio4Energy

Umeå, Sweden

Chemrec

Stockholm, Sweden

Eon SE

Essen, Germany

f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel

Gothenburg, Sweden

Innventia

Stockholm, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Borås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-07-06