Laserytbeläggning med högentropimaterial
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Högentropimaterial utgör den senaste gruppen av metalliska material. Denna typ av material uppvisar unika kombinationer av egenskaper. Detta projekt syftar till att stödja möjligheterna till framtida industrialisering genom att föra materialkoncept från laboratorium till potentiell industriell skala. Den prioriterade vägen för detta är pulvermetallurgi och målet är att demonstrera för minst ett högentropimaterial hur detta kan tillverkas som pulver som sedan utgör råvaran för laserassisterad ytbeläggning. Projektet är en förstudie inför ett eventuellt större FoU-projekt.

Deltagare

Sheng Guo (kontakt)

Biträdande professor vid Yt- och mikrostrukturteknik

Samarbetspartners

Höganäs

Höganäs, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-01892
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15