PrehospIT-stroke
Forskningsprojekt , 2014 – 2017

Prehospital sjukvård står inför stora utmaningar. Rätt utnyttjat kan eHälsa på ett signifikant sätt bidra till att möta dessa. Syftet med PrehospIT-Stroke är att skapa bättre förutsättningar för långsiktigt framgångsrik innovation och utveckling med hjälp av eHälsa för näringsliv och sjukvård. Huvudmålen är att dels utforma en rekommendation till harmonisering av termer, begrepp och interoperabilitet, och dels verifiera denna genom att åskådliggöra förbättringar i den prehospitala strokekedjan. Dessutom finns delmål i form av bl.a. produktkoncept och lösningar. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna. Projektet leds av Prehospital ICT Arena inom Lindholmen Science Park AB, och Signaler och System är en av de 21 projektparterna.

Deltagare

Bengt-Arne Sjöqvist (kontakt)

Professor of the Practice vid Chalmers, Elektroteknik, Signalbehandling och medicinsk teknik, Medicinska signaler och system

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Intersystem

Ängelholm, Sweden

Lindholmen science park AB

Gothenburg, Sweden

Mediteq Svenkebo

Jonsered, Sweden

Norrbottens läns landsting

Luleå, Sweden

Ortivus

Danderyd, Sweden

Region Halland

Halmstad, Sweden

Region Kronoberg

Växjö, Sweden

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

Saab

Stockholm, Sweden

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Gothenburg, Sweden

Siemens

Munich, Germany

SOS Alarm

Stockholm, Sweden

Västmanlands Läns Tidning

Västerås, Sweden

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-01-13