Wave optics processor to complete simulator up to Level 1b
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Samarbetspartners

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Europeiska rymdorganisationen (ESA)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

European Space Research and Technology Centre (ESA ESTEC)

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-08-23