Energiledningssystem inom sjöfart
Forskningsprojekt, 2014 – 2015

Fartyg drivs i dag nästan uteslutande med fossila bränslen. Tillgång på fossilfria bränslen för sjöfart är också begränsad och andra transportslag förväntas använda de tillgängliga förnyelsebara bränsletillgångarna under de närmaste åren. Därför är en ökad energieffektivisering av avgörande betydelse för att minska sjöfartens koldioxidutsläpp. Projektet syftar till att i en doktorsavhandling studera hur energieffektiviseringspotentialen inom sjöfarten kan realiseras och de obligatoriska regelverken (SEEMP)kan vidareutvecklas för att påvisa hur en snabbare energieffektivisering kan uppnås.

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 31887-3
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11