Cluster for Accelerator Technology (CATE)
Forskningsprojekt , 2011 – 2013

Cluster for Accelerator Technology (CATE) är ett Interregprojekt mellan flera svenska, danska, norska universitet, regioner, näringslivsorganisationer samt ESS som är placerade i Öresund – Kattegat-Skagerrak regionen. I projektet kommer universiteten erbjuda befintliga företag i regionen att ta del av skräddarsydda kurser och ett kompetensutvecklingsprogram inom acceleratorteknik. Kompetensutvecklingen skall ge företagen bättre möjligheter till att på sikt få kontrakt gällande design, konstruktion och underhåll av bland annat forskningsanläggningar som kräver avancerad utrustning inom acceleratorteknik.

Deltagare

Thomas Nilsson (kontakt)

Prefekt vid Fundamental fysik

Samarbetspartners

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

Dansk Industri (DI)

Copenhagen, Denmark

European Spallation Source (ESS)

Lund, Sweden

FORCE Technology

Bröndby, Denmark

Forskningscenter Risø

Roskilde, Denmark

Lunds universitet

Lund, Sweden

Öresundsuniversitetet

Lund, Sweden

Oslo Teknopol

Oslo, Norway

Region Själland

Sörö, Denmark

Region Skåne

Kristianstad, Sweden

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Malmö, Sweden

Universitetet i Oslo

Oslo, Norway

Væksthus Midtjylland

Aarhus, Denmark

Västra Götalandsregionen

Vänersborg, Sweden

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: 152411CATE
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Grundläggande vetenskaper

Fundament

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-02