Nya drivmedel och policyinstrument för sjöfarten: analys av potentialen att minska risker för miljö och hälsa
Forskningsprojekt , 2014 – 2015

Detta projekt syftar till att analysera olika lösningar för att minska utsläpp till luft från fartyg. Detta är lösningar som införs för att minska svavelutsläpp men de kommer även att minska utsläpp av andra ämnen. Med data från verkliga fartyg beräknas minskningar i utsläpp och från detta minskade samhällskostnader vilket relateras till kostnaderna för dessa fartyg. Vidare studeras miljöprestanda ur ett livscykelperspektiv samt olika styrmedel. Mål är att få en analys av kostnader och nyttor för de olika fartygen samt att utreda hur dessa nyttor kan förverkligas med styrmedel.

Deltagare

Karin Andersson (kontakt)

Professor emeritus vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritim miljövetenskap

Samarbetspartners

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Stena Rederi AB

Gothenburg, Sweden

Sveriges Redareförening

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2014-03560
Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-19