Jämförelse av partiella urladdningars beteende vid pulsbreddsmodulerad högspänning och kraftfrekvent sinusformad högspänning
Forskningsprojekt, 2011 – 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

Stanislaw Gubanski (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Högspänningsteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Finansiering

Elforsk

Projekt-id: Projekt 36137
Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28