INTELLISWITCH - Avanceret tilstandsvurdering af sporskifter
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Projekt på DTU med mål att koppla big data från sensorer i spåret till nedbrytningsmekanismer i spårväxlar och korsningar. Johan Ahlström, Chalmers/Charmec är med som internationell partner

Deltagare

Johan Ahlström (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Christer Persson

Professor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Samarbetspartners

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Lyngby, Denmark

Finansiering

Innovationsfonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

http://www.intelliswitch.dk/

Senast uppdaterat

2018-02-22