Ett komponent-fysikaliskt perspektiv på blå mikrokavitets-lasrar och resonanta lysdiodrar i III-nitrid-material
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet avser utveckling av blå galliumnitrid (GaN)-baserade lasrar som kan användas för energieffektiv allmänbelysning. Detta ska göras genom såväl modellering som tillverkning och karaktärisering med sikte på att lösa kritiska problem på komponentnivå.

Deltagare

Åsa Haglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11