Electromobility - En studie av framtida teknik- och resursbehov
Forskningsprojekt , 2012 – 2014

Projektet ska utgöra en plattform för svensk fordonsindustri för strategiska frågor inom området Electromobility. Projektet bygger vidare på den kunskapsbas och det nätverk som etablerats genom två tidigare projekt inom det strategiska Electromobilityprojektet.

Deltagare

Elna Holmberg (kontakt)

Föreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2012–2014

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2015-09-16