Tryckta flexibla organiska solceller
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Projektet går ut på att utveckla processer för och tillverka tryckta polymersolceller genom rulle-till-rulle(R2R)-metoder. För att lyckas med detta behöver grön syntes av polymerer skalas upp till 100 g skala, deponeringsmetoder av aktiva material utvecklas och optimeras, processer utifrån funktion samt tryckmetoder för att bygga moduler utvecklas. Under projektets senare fas kommer moduler att levereras till Tekniska Verken i Linköping för fältstudier. Projektet bedöms ha god potential att ha positiv inverkan på omställningen till ett hållbart energisystem, då det bidrar till att ta fram miljövänliga solceller med flera anvädningsområden som kan framställas genom billiga produktionsmetoder.

Deltagare

Mats Andersson (kontakt)

Affilierad professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi, Polymerteknologi

Samarbetspartners

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-01