Predikterbar prestanda för GNSS Applikationer. NRFP 2 (dnr 89:13)
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Projektet har två syften: Att ta fram en end-to-end RO-simulator för att prediktera prestanda för Radio-Ockultation. Att tydliggöra hur den elektriska framdrivningens stör GNSS mottagaren samt om möjligt/nödvändigt identifiera mitigering av störningarna

Deltagare

Patrick Eriksson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Joel Rasch

Doktor vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys, Global miljömätteknik och modellering

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

OHB AG Group

Bremen, Germany

Ruag Space AB

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Rymdstyrelsen

Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06