Studie för nya sätt att minska koldioxidökningen i atmosfären med en förklaringsmodell för kolsänkor, naturens sätt att hantera växthusgaser i marken kan ge nya möjligheter att reducera koldioxidutsläpp
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Beskrivning saknas.

Deltagare

Lovisa Bauhn (kontakt)

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Kärnkemi

Finansiering

ÅForsk

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-03-14