Nya lösningar för ökad tillgång till ekologiska vegetabiliska råvaror och proukter
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Försäljningen av ekologiska produkter är det snabbast växande marknadssegmentet i världen men industrin klarar inte av att möta den ökade efterfrågan från konsumenterna. Syftet är att genom samverkan och ny kunskap utveckla resurseffektiva lösningar som bidrar till högre och stabilare produktionsnivåer av ekologiska råvaror och livsmedel. Målet är att öka konkurrenskraften och förbättra lönsamheten för inhemsk odling av ekologiska råvaror, för ökad tillgång av färska och frysta råvaror och utveckling av unika produkter med mervärde för både inhemsk konsumtion och för export.

Deltagare

Marie Alminger (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB

Gothenburg, Sweden

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Uppsala, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-06