Real Monge-Ampère equations, statistical mechanics and Kähler geometry
Forskningsprojekt , 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jan-Alve Svensson (kontakt)

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Finansierar Chalmers deltagande under 2014

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-17