Modular estimation of graphical models
Forskningsprojekt , 2012

Beskrivning saknas.

Deltagare

José Sánchez (kontakt)

Doktorand vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Tillämpad matematik och statistik

Finansiering

Kungliga vetenskapsakademien

Finansierar Chalmers deltagande under 2012

Mer information

Senast uppdaterat

2017-09-13