Interaktiv intelligent agent för synskadade
Forskningsprojekt , 2013 – 2014

Beskrivning saknas.

Deltagare

Mattias Wahde (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Fordonsteknik och autonoma system

Finansiering

De blindas vänner

Projekt-id: 12/13+35/14
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2014

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-29