Energieffektivisering av godstransporter - metoder, åtgärder och utvärderingsverktyg inom logistikplanering
Forskningsprojekt , 2015 – 2017

Genom deltagande i tre företags ordinarie logistikarbete kommer projektet att studera hur relationerna och processerna mellan inblandade aktörer är uppbyggda och organiserade. Syftet med projektet är att identifiera och beskriva åtgärder och strukturer som möjliggör respektive förhindrar mer hållbar logistik.

Deltagare

Hanna Berko (kontakt)

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 41195-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-11-15