Center för samverkan och innovation (CSI) - utveckla en starkare samverkanskultur
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att stödja universitetet i att ta fram strategier för olika typer av samverkan. Målet med denna samverkan är att ökan kunskapscirkulationen mellan lärosätet och samhället samt öka kvaliteten i både utbildning och forskning. CSI inkluderar även utvecklandet av en stark intern samverkanskultur mellan studenter och forskning.

CSI bygger samverkanskultur genom att skapa processer där deltagarna känner sig delaktiga. Ett antal kvantitativa mått kommer att tas fram successivt i projektet. Dock kommer inte alla effekter att kunna mätas kvantitativt, istället kommer de flesta kulturella förändringar att vara ett resultat av projektet som bara kan mätas i en kvalitativa termer. Dessa kommer framförallt att visas upp och presenteras som goda exempel med beskrivningar av effekter, under CSI Weeks.

Deltagare

Mats Lundqvist (kontakt)

Viceprefekt vid Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Samarbetspartners

Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Karlskrona, Sweden

Linköpings universitet

Linköping, Sweden

Linnéuniversitetet

Växjö, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

Mälardalens högskola

Västerås, Sweden

Stockholms universitet

Stockholm, Sweden

Umeå universitet

Umeå, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2013-04753
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Mer information

Senast uppdaterat

2020-06-03