Transkriptionsreglering i jäst på genomnivå
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019 med 4 300 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-15