Transkriptionsreglering i jäst på genomnivå

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Avdelningschef vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Livsvetenskaper och teknik

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2016-12-15