Komparativ experimentbaserad utredning av prestanda och effektivitet av markkollektorer för vertikala borrhålsapplikationer.
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Antalet värme- och kylsystem som använder vertikala borrhål ökar hastigt i Sverige. Detta projekt syftar till att utföra komparativa experimentbaserade utredningar av termiska och hydrauliska prestanda hos de markkollektorer som finns på marknaden. Baserat på utkomsten av den komparativa analysen kommer bäst presterande kollektortyp, för olika scenarier av driftlägen, värmeöverföring (uppvärmning/kylning), temperaturskillnad över kollektorn och flöde att identifieras. Projektet förväntas visa på väsentligt lägre pumpenergi och högre energiprestanda, vilket också förväntas leda till minskade borrhålsdjup. Projektet är ett viktigt steg mot utvecklingen av ett internationellt center för test och certifiering av markkollektorer från hela världen.

Deltagare

Saqib Javed (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Installationsteknik

Samarbetspartners

Danfoss Sverige

Linköping, Sweden

EnergyBooster AB

Karlstad, Sweden

ESBE

Reftele, Sweden

HP-Borrningar i Klippan

Klippan, Sweden

Lunds universitet

Lund, Sweden

NCC AB

Solna, Sweden

QTF Sweden

Kalmar, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Università degli Studi di Genova

Genova, Italy

University of Oklahoma

Norman, USA

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2019-09-11