Utvärdering, hantering och modellering av tvångslaster i betongbroar
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syftet med projektet är att underlätta projektering och byggande av betongbroar genom att utvärdera tvångslasternas storlek och effekter, och att ta fram en metod för att hantera de nya tvångslasterna vid praktisk dimensionering av betongbroar. Målet med en sådan metod är att armeringen ska placeras där den gör störst nytta och att reducera den armering som krävs. Det är väsentligt att inte enbart fokusera på att hitta ett sätt att hantera lasterna, utan även att undersöka hur stora tvångslasterna blir och vad de har för effekter på en betongbro.

Deltagare

Mario Plos (kontakt)

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Konstruktionsteknik

Samarbetspartners

Lunds universitet

Lund, Sweden

Norconsult AB

Göteborg, Sweden

Scanscot Technology

Malmö, Sweden

Skanska

Solna, Sweden

Trafikverket

Borlänge, Sweden

Finansiering

Trafikverket

Projekt-id: TRV2014/64708-5756
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Styrkeområden

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Infrastruktur

Mer information

Senast uppdaterat

2017-03-06