Numerisk modellreduktion vid beräkningsbaserad homogenisering av deformation och strömning i porösa medier
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Fredrik Larsson (kontakt)

Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Material- och beräkningsmekanik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-05422
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-02-16