En hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Projektet ska studera betydelsen av och möjligheterna för en hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi, i utvecklingen mot en biobaserad ekonomi. I projektet byggs ett kunskaps- och modellramverk upp som möjliggör såväl avancerad systemanalys relaterat till Sveriges bioråvaror och deras roll i ett framtida hållbart energisystem, som analys av omställningen av processindustrin mot framtidens bioraffinaderier.

Deltagare

Karin Pettersson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-01