Miljöanpassade flygmotordemonstratorer för ökad konkurrenskraft (SWE DEMO MOTOR)
Forskningsprojekt, 2016

För SWE DEMO MOTOR är målet att skapa en stark svensk roll genom att demonstrera komplexa motormoduler och motorstrukturer tillsammans med OEMer både i Europa och USA i internationellt samarbete.

Samarbete med OEM är en förutsättning för att nå de höga TRL-nivåer som krävs i ett demonstratorprojekt. Detta kommer att skapa en stark affärsposition för GKN , en ökad omsättning för deltagande SMF samt spin-off till andra branscher. Projektet stärker arenorna för flygproduktion PTC på Innovatum i Trollhättan, samt Compraser i Linköping. GKNs lättviktteknologi som demonstreras i SWE DEMO, kan resultera i en minskad bränsleförbrukning för den globala civila flygplans-flottan som årligen motsvarar CO2-utsläppen för allt flyg i svenskt luftrum.

Deltagare

Valery Chernoray (kontakt)

Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Strömningslära

Samarbetspartners

Brogren Industries AB

Älvängen, Sweden

GKN Aerospace Sweden

Trollhättan, Sweden

Högskolan Väst

Trollhättan, Sweden

Innovatum

Trollhättan, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Midroc Automation AB

Trollhättan, Sweden

Permanova Lasersystem

Mölndal, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Swerea

Kista, Sweden

Tooltec Trestad AB

Trollhättan, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-06047
Finansierar Chalmers deltagande under 2016

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-15