Utveckling av material för högre slitagemotstånd för mekaniska glidringstätningar
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet syftar till att utveckla och utvärdera pulver och process för tillverkning av laserytbelagda nötningspåkända mekaniska glidringstätningar. Uppnår konceptet förväntade tekniska och ekonomiska prestandanivåer kan rimligheten i en kommersialisering av pulver och ringar tillsammans med eventuella investeringsbehov bedömas. För att uppnå detta så måste ytbelagda komponenter tas fram som kombinerar förbättrade nötningsprestanda med processbarhet och hög kvalitet så att den kompletta kravprofilen (inklusive kostnad) kan uppfyllas.

Om de förväntade projektresultaten uppnås kan Höganäs gå vidare och ta fram ett eller flera pulver (produkter) för försäljning. Federal Mogul kan ta fram nya glidringstätningar som har bättre prestanda än nuvarande lösningar. Slutanvändarna kommer att dra nytta av den förbättrade nötningsprestandan genom att kunna förlänga serviceintervallerna, vilket innebär lägre kostnader. Både Federal Mogul och Höganäs förväntas kunna använda det utvecklade konceptet också inom andra tillämpningsområden där nötningspåkänningen är likartad.

Deltagare

Karin Anne Xia Gong (kontakt)

Forskare vid Yt- och mikrostrukturteknik

Samarbetspartners

Federal-Mogul

Burscheid, Germany

Höganäs

Höganäs, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Materialvetenskap

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-05