Fokus på mark: Stödja multifunktionella markanvändningssystem - skapa koppling mellan UNFCCC och SDGs hållbara utvecklingsmål
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Forskarteamet ämnar studera tre processer eller utmaningar som rör markanvändning och relaterar till klimatförändringar, hållbar utveckling och naturresursförvaltning; (1) nationers klimatbidrag via INDCs, (2) hållbarhetsmålen (SDG) och (3) bristen på produktiv mark. Dessa tre utmaningar kräver en omvälvande förändring i markanvändningssystem som minskar utsläppen av växthusgaser/ökar kolsänkan, gör markanvändning hållbar samt ökar dess produktivitet. Projektet kommer att undersöka erfarenheter av policydesign i Brasiliens och Indiens klimat- och markrelaterade program och analysera dem mot andra UNFCCC-mekanismer.

Deltagare

Madelene Ostwald (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-24