Värdekedjor med intermediära biobränslen
Forskningsprojekt , 2014 – 2016

Projektet kommer att jämföra olika värdekedjor från skogsråvaror till biodrivmedel med avseende på energieffektivitet, klimatnytta och kostnadseffektivitet. Fokus i jämförelsen är en uppdelning av kedjan i delprocesser med produktion av intermediära produkter, kontra ett tillvägagångssätt där hela vidareförädlingen från råvara till produkt sker på en plats.

Omvandling till intermediära produkter med högre energidensitet innebär fördelar i transport och hantering av biomassan vid omvandling vid en större central enhet, men kan innebära nackdelar i form av exempelvis lägre biodrivmedelsutbyte. Det är därför viktigt att studera hela kedjan från råvara till produkt och belysa hur faktorer som transport, integrationsmöjligheter, utbyten och storlek påverkar relevansen för värdekedjor med intermediära produkter.

Deltagare

Karin Pettersson (kontakt)

Gästforskare vid Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Samarbetspartners

ÅF Industry

Stockholm, Sweden

Göteborg Energi AB

Göteborg, Sweden

Innventia

Stockholm, Sweden

Preem

Stockholm, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2014–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06