Vågfunktionsberäkningar relevanta för hetrogen katalys med hjälp av inbäddningspotentialer
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Hellman (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-08