Vågfunktionsberäkningar relevanta för hetrogen katalys med hjälp av inbäddningspotentialer
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Hellman (kontakt)

Chalmers, Fysik, Kemisk fysik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2015-03723
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-12-08