Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel(EM SamspEL Micronät)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Docent vid Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB Sverige AB

Västerås, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-23