Kontroll och stabilitet av maskade mikronät med kommunikationsfel(EM SamspEL Micronät)
Forskningsprojekt, 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Peiyuan Chen (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, Elkraftteknik

Samarbetspartners

ABB

Zurich, Switzerland

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2016-007912
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-28