Ljusstarka ultravioletta och violetta mikrolasrar som använder nanotrådar för att möjliggöra defekt-fria material och optimala kavitetslösningar.
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Åsa Haglund (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Samarbetspartners

Lunds tekniska högskola

Lund, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Styrkeområden

Mer information

Senast uppdaterat

2020-02-11