Minskad variation i tillverkningsprocesser som möjliggörare för svetsade lättviktskonstruktioner (VariLight)
Forskningsprojekt , 2016 – 2019

Det primära målet är att möjliggöra viktminskning på utmattningsbelastade svetsade strukturer för att därigenom minska miljöpåverkan och förbättra produktiviteten. Detta kommer att uppnås genom att studera och kartlägga källor till variation och om möjligt att minska dem i tillverkningsprocesserna (svetsning och skärning) samt i analys och beräkning. En andra målsättning är att utveckla verksamhetskompetens för svensk svetsindustrin och påverka utbildningen.

De förväntade resultaten är: - Kartläggning av källor till variation - Möjliggöra införandet av mer vikt-styrka effektivare material utan att öka risken för haverier (20% viktreduktion ) - Intelligent verktyg för hantering av svetsrestspänningar och deras relaxationer i olika lastspektrum - Rekommendationer och riktlinjer för tillverkningsprocesser och designförfaranden med större noggrannhet och minskad spridning

Deltagare

Peter Hammersberg (kontakt)

Universitetslektor vid Chalmers, Industri- och materialvetenskap, Konstruktionsmaterial

Samarbetspartners

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Svetskommissionen

Stockholm, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-28