Förhindra olyckor och incidenter till sjöss för ett säkrare sjöfart- PICASSO
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Picasso avser att studera och testa effektiva ICT lösningar med fokus på den mänskliga faktorn, nya tekniska lösningar för säkra fartyg och landverksamhet samt kvalificerad och riktad träning av besättningar och hamn operatörer. Projektet skall arbeta med att förbättra samverkan mellan parter iland och till sjöss med syfte att kunna möta olika typer av olyckor samt även förbättra besättningar och insatsstyrkors kapacitet och förmåga. Picasso kommer att utveckla nya övningsverktyg för säkerhet och avancerad SAR övningar med syfte att minska SAR insatstider och reducera missuppfattningar under kritiska SAR operationer. Detta kommer att resultera i IT applikationer (iOS och Android) för träning av besättningar samt lärande moduler (teoretiska och praktiska övningar) samt utbilda sjöräddningsledare i användandet av de nya processerna.

Deltagare

Lars Axvi (kontakt)

Tekniklektor vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritime Human Factors

Fredrik Forsman

Projektledare vid Chalmers, Mekanik och maritima vetenskaper, Maritima studier, Maritime Human Factors

Samarbetspartners

Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, S.A. (APDL)

Leça da Palmeira, Portugal

Anek Lines

Chania, Greece

Authority for Transport in Malta

Floriana, Malta

Costa Crociere

Genua, Italy

Cyprus Ports Authority

Nicosia, Cyprus

Dover Harbour Board

Dover, United Kingdom

Fundación Valenciaport

Valencia, Spain

IB Software & Consulting

Genoa, Italy

International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE)

Barcelona, Spain

Magellan

Porto, Portugal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Rome, Italy

National Technical University of Athens (NTUA)

Athens, Greece

Salvamento Marítimo (SASEMAR)

Madrid, Spain

Sjöfartsverket

Norrköping, Sweden

Tandu Technologies and Security Systems

Petah Tikva, Israel

Finansiering

Trafikverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Europeiska kommissionen (EU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Transport

Styrkeområden

Chalmers simulatorcentrum

Infrastruktur

Mer information

Projektets webbplats

http://picassoproject.eu/

Projektet på Chalmers webb

https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/P...

Senast uppdaterat

2018-03-20