Drive Sweden Test Site Automated Highway I, II, III
Forskningsprojekt , 2016 – 2018

Projektet syftar till att förbättra synlighet och koordinering mellan aktörer och mellan projekt som på olika sätt demonstrerar och testar autonoma regional och fjärrtransporter av gods och personer. Projektet skall förtydliga vision och målbild för autonoma fjärr- och regionaltransporter och bidra till att öka antalet aktiviteter på området, stödja kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning, samt driva på att sådan infrastruktur som stödjer automation kommer på plats.


Kartläggning av demonstratorer och tester och vilka aktörer (svenska och internationella) som är involverade -Kvartalsvis koordineringsmöten -Målformulering och aktiviteter som behöver arbetas med (inkl. konkreta mål för infrastrukturer och demonstratorer) -Stimulera aktörer till att ta olika initiativ -Koordinera ansökningar som rör tester och demonstratorer (tex Drive Sweden och andra utlysningar) -Stödja igångsättning av projektansökan (förstudie) -Skapa intresse och attrahera nya aktörer genom att sprida kunskap via Drive Swedens konferenser och Round Tables.

Deltagare

Fredrik Von Corswant (kontakt)

vid SAFER, Fordons- och trafiksäkerhetscentrum

Samarbetspartners

Autoliv AB

Vårgårda, Sweden

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

PostNord

Solna, Sweden

Scania CV AB

Södertälje, Sweden

Volvo Group

Gothenburg, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2018

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Transport

Styrkeområden

Mer information

Projektets webbplats

https://www.drivesweden.net/

Senast uppdaterat

2018-04-18