Svenskt el-och hybridfordonscentrum
Forskningsprojekt , 2015 – 2019

Svenskt el- och hybridfordonscentrum (SHC) är ett nationellt kompetenscentrum för forskning och utveckling av el och hybridfordon. SHC:s roll är att samla Sveriges kompetens och vara en bas för samverkan mellan akademi, industri och samhälle. Centrumet företräder en helhetssyn på problemområdet för att möta kraven från miljö och samhälle.

SHCs drivkraft är att bidra till hållbara och energieffektiva landtransporter på väg och arbetsfordon genom att utforska drivsystem för el- och hybridfordon och dessas koppling till infrastrukturen, hitta de bästa lösningarna och analysera delsystemen.

Vi bedriver industrirelevant forskning inom området och genomför studier av olika teknologier för att bedöma deras potential. Vi bygger kunskap och bidrar med kompetens genom forskning och utbildning, gynnar kunskapsöverföring mellan olika delar av samhället samt underlättar för samarbete mellan industri och akademi.

Deltagare

Elna Holmberg (kontakt)

Föreståndare vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-15