Syntetisk biologi för biosyntes och produktion av naturliga produkter
Forskningsprojekt , 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05