Rapid biogas production using flocculating bacteria and membrane biorecators
Forskningsprojekt, 2017 – 2019

Beskrivning saknas.

Deltagare

Claes Niklasson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Högskolan i Borås

Borås, Sweden

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Projekt-id: 2016-05772
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2022-09-16