Integrated Global Observing Systems for Persistent Pollutants (IGOSP)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Katarina Gårdfeldt (kontakt)

Affilierad professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Energi och material, Oorganisk miljökemi 1

Samarbetspartners

Aarhus Universitet

Aarhus, Denmark

Centre national de la recherche scientifique (CNRS)

Paris, France

Consiglo Nazionale Delle Richerche

Rom, Italy

Forschungsverbund Berlin E.V.

Berlin, Germany

Helmholtz

Berlin, Germany

Institut Jožef Stefan

Ljubljana, Slovenia

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Masarykova Univerzita

Brno, Czech Republic

National Academy of Sciences in Ukraine

Kiev, Ukraine

National Observatory of Athens

Athen, Greece

Università della Calabria

Arcavacata di Rende, Italy

Ustav Vyzkumu Globalni Zmeny AV CR

Brno, Czech Republic

Finansiering

Europeiska kommissionen (EU)

Projekt-id: 689443
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2020-12-04