Matematisk modellering av massakokare
Forskningsprojekt , 2018 – 2019


Projektet syftar till att utveckla 3D-mekanistiska modeller för strömning, reaktion (delignifiering), mass- och värmeöverföring i massakokare. Modellerna kommer att användas för förbättrad apparatutformning, drift och uppskalning, och kommer att valideras på olika skalor. En dynamisk modellering leder till ökad produktkvalitet och förbättrad processtabilitet. En förbättrad processtabilitet gör att energieffektiviteten ökar bl.a. genom att kokningen blir jämnare. Ett mer homogent kok medför även en besparing av ånga och kemikalier i efterföljande bleksteg.

Deltagare

Anders Rasmuson (kontakt)

Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Valmet

Tampere, Finland

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 45123-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05