Ultrasnabba kavitetsförstärkta mikrolasrar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Anders Larsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021 med 3 200 000,00 SEK

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11