Allmänna superpositionsgränsfördelningar för punktprocesser och stokastiska mått
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Sergey Zuev (kontakt)

Professor vid Chalmers, Matematiska vetenskaper, Analys och sannolikhetsteori

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-18