Multifunktionell nano-membransreflektor för modstabilisering, lateral utkoppling, och optisk isolering, i vertikal-kavitets-mikrolasrar
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Johan Gustavsson (kontakt)

Docent vid Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Finansiering

Vetenskapsrådet (VR)

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-11