Fluidkompressorn - demonstration av en ny princip för effektiv energilagring
Forskningsprojekt , 2017 – 2018

Projektet avser att utveckla en ny effektiv princip för att komprimera luft. Principen använder vatten som kolvar och för att effektivt komprimera och expandera luft genom många steg och små temperaturvariationer. Konceptet kan skapa förutsättningar för en effektiv energilagring med komprimerad luft. En prototyp har testats på Chalmers med gott resultat och principen är publicerad som en svensk patentansökan.

Deltagare

Magnus Karlsteen (kontakt)

Docent vid Chalmers, Fysik, Kondenserade materiens fysik

Finansiering

Energimyndigheten

Finansierar Chalmers deltagande under 2017

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30