Mätning av glykosaminoglykaner till cancerdiagnostik
Forskningsprojekt , 2018 – 2021

Ett krav för att kunna skikta patienter är bra biomarkörer, med stabila diagnostiska egenskaper och företrädesvis även prognostiskt värde. Sådana biomarkörer bör också vara billiga och minimalt invasiva, dvs mätningar ska utföras på plasma och/eller urin. I detta projekt kommer vi att utvärdera om en nyligen identifierad. Flytande biopsi för njurcancer har potential att användas även för att diagnostisera andra cancerformer. Initiala experiment pekar på att biomarkören de facto kan användas för diagnos av prostatacancer. Detta kommer tillsammans med 10 andra cancerformer att utvärderas ytterligare i det här projektet.

Deltagare

Jens B Nielsen (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Systembiologi

Finansiering

Cancerfonden

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-06-05