Mot bättre behandlingar för malignt melanom i hud och ögon
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Jerker Mårtensson (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemi och biokemi

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Finansiering

Familjen Erling-Perssons stiftelse

Projekt-id: 5623BNIJON
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-06