Tillverkning av Caprolactone från Sockerplattformen (Del 2)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Caprolactone är en viktig kemikalie som idag används i många produkter, exempelvis kan den användas för att producera lim och bio-plast (polycaprolactone, PCL). Perstorp är världens största tillverkare av Caprolactone och idag tillverkas den av råvaror från olja. Projektet syftar till att producerar kemikalier från förnybara i stället för fossila råvaror och målet med detta projekt är att tillverka Caprolactone från biomassa via sockerplattformen.

Förväntade resultat är katalytiska system för de kritiska delstegen, vid tillverkning av Caprolactone från sockerplattformen. Målet är att dessa katalysatorer skall vara robusta, aktiva och ha rimligt pris. Om projektet lyckas fullt ut kan resultaten användas som en bas för att kommersialisera en process för tillverkning av Caprolactone från förnyelsebart material. Vidare, en doktorand kommer att delta, och därför är också flera artiklar, konferensbidrag och en avhandling förväntade resultat.

I projektet kommer en doktorand att anställas. Moment som ingår är katalysatorutveckling, detaljerad katalysatorkarakterisering och experiment i högtrycksreaktor. Resultaten kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Vidare kommer vi att undersöka renhet hos socker och hur orenheter påverkar processen. Teknoekonomiska analyser och process-separation är andra viktiga delar. Chalmers, Perstorp och Sekab deltar i projektet.

Deltagare

Louise Olsson (kontakt)

Professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik

Samarbetspartners

Perstorp AB

Malmö, Sweden

Sekab

Örnsköldsvik, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2017-02702
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-02